Nederlands English

About Jong KNCV Posterwedstrijd

Jong KNCV Posterwedstrijd

Al jaren is de Jong KNCV posterwedstrijd dé kans voor jonge chemici om hun afstudeer- of stageonderzoek te presenteren aan studenten, professoren en bedrijven door middel van een poster. Aangezien het PAC-symposium in 2021 digitaal zal plaatsvinden, gaat het dit jaar om een posterpitch-wedstrijd.

Alle scheikunde-, life sciences-, en chemische technologie-studenten in Nederland kunnen zich hiervoor inschrijven. Een vakjury zal uit alle inzendingen de drie beste kandidaten selecteren, vervolgens bepalen de bezoekers van het PAC-symposium door middel van stemming de volgorde van de top 3.

Eerste prijs €500,-
Tweede prijs €250,-
Derde prijs €150,-

Kijk op de site voor meer informatie en hoe je je aanmeldt.

Prices

Eerste prijs: € 500,-
Tweede prijs: € 250,-
Derde prijs: € 150,-

Schrijf je in

Share with others