Nederlands English

Schedule of De rol van DNA in het strafrecht: blik op heden en toekomst

De rol van DNA in het strafrecht: blik op heden en toekomst

Schedule of Zware metalen: gif én geneesmiddel, kan dat?

On Monday 05 August:
19:45 - 20:00 Ontvangst met koffie en thee
20:00 - 22:15 Lezing

Share with others