Nederlands English

About Light from within: Materialen bekijken van binnenuit

Light from within: Materialen bekijken van binnenuit

Avondlezing door dr. ir. Joris Sprakel, georganiseerd door de Rotterdamsche Chemische Kring. 

Samenvatting
Volgt binnenkort.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar chemischekringrotterdam@gmail.com.

Share with others