Nederlands English

About 100 jaar Chemische Industrieën in de Lage Landen

100 jaar Chemische Industrieën in de Lage Landen

Alle subsectoren van de chemische industrie hebben de laatste eeuw een enorme ontwikkeling doorgemaakt, zowel in grondstoffen, productietechnieken als in eindproducten.

Enkele voorbeelden:

  • De omslag van steenkoolteer, een schier onuitputtelijke bron van chemische stoffen, naar petroleum als leverancier van nieuwe grondstoffen in het interbellum had verregaande gevolgen voor de chemische industrie.
  • Tot ongeveer 50 jaar geleden ging de grootste bekommernis van de chemische industrie uit naar het ontwerpen van steeds nieuwe moleculen door (an)organisch synthese, tot groot jolijt van de scheikundigen. Nu wordt die rol meer en meer overgenomen door de microbiologische en enzymatische synthese.
  • Honderd jaar geleden maakte niemand zich veel zorgen om de maatschappelijke impact: uitputting van de natuurlijke bronnen, ontbossing, vervuiling van lucht, bodem en water, enz. De reacties lieten niet op zich wachten. De laatste 50 jaar werden ze steeds radicaler, van verdachtmakingen tot regelrechte hetzes en boycots. De technologische innovatie kwam zo te staan tegenover duurzaamheid. Gelukkig zien we de laatste tijd een wederzijdse toenadering om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.

Dit zijn slechts drie evoluties, maar er zijn er veel meer. De sprekers zullen ze ongetwijfeld aanvullen en illustreren met concrete realisaties uit België en Nederland.

Scheikundigen uit industrie, onderzoek en onderwijs, studenten, journalisten, wetenschapshistorici, erfgoedspecialisten, e.a., zullen hier zeker in geïnteresseerd zijn. Dit symposium biedt een unieke kans om deze honderdjarige evolutie te herbeleven en de toekomst voor te bereiden.

Meer informatie en het programma is te vinden in de brochure.

Prices

Inbegrepen koffie, broodjeslunch en informatiemap

  • leden van de KVCV en de KNCV (incl. CHGleden): € 35
  • voor niet-leden: € 45

Registreer hier

Share with others